Follow delên to join the conversation.

When you follow delên, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

delên

Ciutadella, Spain

Cançons delicioses, dolces i a la vegada salades. Les veus de Quim i Len s’interroguen sobre preocupacions quotidianes, amors i desamors, trobades i enyorances, la curiositat de viure el dia a dia i de somniar el demà. Emoció pura que es transmet amb melodies que s’eleven sobre un coixí de cordes, la millor banda sonora per a una nit de pluja.Pop intimista amb denominació d’origen Menorca

Recent Supporters